Fellesdel

Avviksmelding

4.10.2 Prosedyre for søknad om permisjon uten lønn m/søknadsskjema

Kap 4.

Personal

P-4.10.2

Prosedyre for søknad om permisjon uten lønn m/søknadsskjema

PROSEDYRE FOR SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN


1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte er kjent med regler og prosedyrer for søknad om permisjon uten lønn.

2. Ansvar

Generalsekretæren har ansvar for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Linjeleder har ansvar for at ansatte i linjen kjenner prosedyren.
Alle ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Generelle regler (fra Lønnsavtalens pkt 5.3.3.4)

Permisjoner uten lønn kan innvilges i inntil tre år ved videreutdanning eller i inntil ett år for å få praksis på annet arbeidssted som er relevant for tjenesten i Normisjon.  Etter slik permisjon forventes det at en skal fortsette i sin tjeneste i Normisjon.

Forutsetning for å få permisjon til videreutdanning er

-        at en har vært i arbeidslivet i minimum tre år
-        har jobbet i Normisjon i minst to år
-        deltar i et organisert utdanningstilbud
-        utdanningen må være yrkesrelatert

Dersom arbeidsgiver mener det vil være til hinder for en forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer, kan en søknad om utdanningspermisjon avslås.

Se mer om permisjon ved videreutdanning i pkt. D-4.8.5 Regler for utdanningspermisjon.

3.2 Prosedyre

Søknadsskjema fylles ut, se vedlegg under pkt 6, og leveres til nærmeste overordnet. Slike permisjoner avgjøres ved hovedkontoret av generalsekretæren, i regionene av regionstyret.

 

5. Referanser

AML § 12-11

6. Vedlegg

Søknadsskjema

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
29.09.2016