Fellesdel

Avviksmelding

4.8.4. Fars rett til omsorgspermisjon ved fødsel

Kap. 4

Personal

P-4.8.4

Fars rett til omsorgspermisjon ved fødsel

FARS RETT TIL OMSORGSPERMISJON VED FØDSEL

1. Hensikt

Å sikre at ansatte er kjent med retten til farspermisjon ved fødsel.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere har ansvar for at prosedyren er kjent for medarbeidere i linjen.
Alle ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Følgende står i Normisjons lønnsavtale §  5.3.1:

Det gis rett til to ukers permisjon med lønn eller én måneds permisjon med ½ lønn til faren i forbindelse med fødsel, dersom han overtar omsorgen for mindreårige barn i hjemmet eller tar hånd om moren og barnet etter fødselen.  Permisjonen skal normalt være avsluttet to uker hhv. én måned etter at moren er kommet hjem fra sykehuset.  

3.2 Arbeidstaker må melde overordnet om tidspunktet for permisjonen så snart dette er klart.

4. Kontroll

5. Referanser

Arbeidsmiljøloven § 12.3

Normisjons lønnsavtale

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: