Fellesdel

Avviksmelding

4.8.3 Rett til ammepause

Kap. 4

Personal

D-4.8.3

Rett til ammepause 

RETT TIL AMMEPAUSE

I Normisjons lønnsavtale § 5.3.2 står følgende:

Ansatte i Normisjon har rett til ammepause etter § 19 i Hovedtariffavtalen i staten. En arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil to timer pr. dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil én time pr. dag. Arbeidstakere som arbeider mindre enn 2/3 dag og som ammer sitt barn, har rett til tjenestefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8

5. Referanser

Hovedtariffavtalen i staten

Normisjons lønnsavtale

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

11.11.2016