Fellesdel

Avviksmelding

4.9.2 Prosedyre for søknad om velferdspermisjon

Kap. 4

Personal

P-4.9.2

 Prosedyre for søknad om velferdspermisjon

PROSEDYRE FOR SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte kjenner framgangsmåten ved søknad om velferdspermisjon.

2. Ansvar

Generalsekretæren har ansvar for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar har ansvar for at de ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

3.Beskrivelse

Normisjon har egne regler for søknad om velferdspermisjoner, se D-4.9.1 

Den ansatte skal fylle ut søknadsskjema (se vedlegg under pkt 6) og levere søknaden til nærmeste overordnet. Overordnet skal behandle søknaden, levere den tilbake til den ansatte med påtegning og gi kopi til personalavdelingen.

Ansatte har rett til inntil 60 dagers lønnet permisjon for å ta omsorg for nære pårørende i livets terminalfase. For å få dette må man søke om pleiepenger fra NAV.

 

5. Referanser

6. Vedlegg

Skjema for søknad om velferdspermisjon

Søknadsskjema hos NAV angående pleiepenger

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: