Fellesdel

Avviksmelding

4.9.1.1 Skjema for egenmelding ved sykdom

SKJEMA

Kap. 4. Personal

S-4.9.1.1

 Skjema for egenmelding ved sykdom

Skjema for egenmelding

Skjema ligger under punkt 6, og kan lastes opp derfra.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, egenmelding

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: