Fellesdel

Avviksmelding

4.7.2.1 Skjema for egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

SKJEMA

Kap 4. Personal

S-4.7.2.1

 

Skjema for egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

Skjema for egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

Skjema ligger under punkt 6, og kan lastes opp derfra.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, egenmelding ved barns/barnepassers sykdom 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret:
kontrollert 26.08.16