Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.9 Mal for arbeidsavtale, midlertidig stilling

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.9

 Mal for arbeidsavtale, midlertidig stilling

ARBEIDSAVTALE FOR MIDLERTIDIGE STILLINGER

Under pkt 6 ligger arbeidsavtale for midlertidig stilling, jf. AML § 14-9 (1) bokstav f.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag betyr at man ansettes midlertidig uten at arbeidsgiver må begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse, som i tilfellene over.

Slike ansettelser kan ikke overstige 12 måneder. Etter de 12 månedene kan arbeidsforholdet avsluttes eller arbeidstakeren kan ansettes fast eller i en annen midlertidig kategori enn Aml § 14-9 (1) bokstav f. (f.eks. vikariat for en annen). Hvis arbeidstakeren ikke får tilbud om ny stilling, kan ikke arbeidsgiveren ansette en ny i midlertidig stilling på generelt grunnlag til å utføre arbeidsoppgaver av samme art. 

Midlertidige ansettelser på generelt grunnlag kan ikke overstige mer enn 15 % av arbeidstakerne i virksomheten, men det er likevel tillatt med minst en slik arbeidstaker.

Telefonavtale, se D-4.3.10

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Arbeidsavtale for midlertidig stilling

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072015
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021