Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.12 Refusjon av utgifter ved helsekontroll

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.5.13.12.

 Refusjon av utgifter ved helsekontroll

REFUSJON AV UTGIFTER VED HELSEKONTROLL

Dette er behandlet i kapittel 2. HMS, se P-2.3.9 Helsekontroll og dekning av utgifter

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for refusjon av utgifter

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: