Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.11 Støtte til terminalbriller m/vedlagt søknadsskjema

SKJEMA

Kap 4. Personal

P-4.5.13.11

 

Støtte til terminalbriller m/vedlagt søknadsskjema

Dette er behandlet under kapittel 2 HMS:

P-2.3.5.2 Støtte til terminalbriller m/vedlagt søknadsskjema

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: