Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.9 Flyttegodtgjørelse

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.13.9

 Flyttegodtgjørelse

FLYTTEGODTGJØRELSE

Etter fire års forutgående tjeneste i Normisjon får ansatte dekket utgifter til flytting ved overtakelse av ny stilling i Normisjon på følgende måte

- Reiseutgifter for den ansatte med familie dekkes etter billigste reisemåte.

- Legitimerte utgifter til forsendelse av flyttegods/forsikring dekkes med inntil 100 % av Statens maksimumssatser.

- For ansatte i samarbeidslandene gjelder egne ordninger, se Lønnsavtalen (LA) pkt 6.2.2 Dekning av utgifter til frakt og bagasje ved utreise.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

D-4.9.1 Regler for velferdspermisjon (bl.a. i forbindelse med flytting)

D-5.3.9.2 Dekning av utgifter ved forsendelse av storbagasje

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: