Fellesdel

Avviksmelding

4.3.10 Ordninger for telefon/mobil

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.3.10

 Ordninger for telefon/mobil for ansatte i Normisjon og Acta

 

Normisjon og Actas telefonordninger

Kontortelefon for ansatte som bare vil bruke telefonen i jobbsammenheng

Fast ansatte som trenger en telefon for å gjøre jobben sin tilbys en telefon fra Normisjon/Acta til en verdi av maksimum 4000 kr. Telefonen er organisasjonens eiendom, og skal bare brukes i jobbsammenheng og skal legges igjen på kontoret ved arbeidstidens slutt. Bruken er da ikke skattepliktig.

Telefonordning for fast ansatte som ønsker én telefon til bruk både i jobb og privat

Fast ansatte som trenger en telefon for å gjøre jobben sin, og som ønsker å ha bare én telefon til bruk i jobb og privat vil tilbys en telefon fra Normisjon/Acta til en verdi av maksimum 4000 kr. For ansatte i mindre stillinger skal dette vurderes ut fra behov og etter avtale med overordnede. Telefonen er organisasjonens eiendom, og årlig avskrivning er på 1500 kr/år. Etter tre år ansees verdien til å være null, og den ansatte kan ta over eierskapet til telefonen.

Ved behov for ny telefon, kan den ansatte etter avtale med overordnet kjøpe en telefon til over 4000 kr om de ønsker det, men må da selv betale mellomlegget.

Abonnementsavtale

Normisjon har en abonnementsavtale med Telia som alle ansatte må bruke. Nye ansatte kan beholde sitt gamle nummer. Arbeidsgiver dekker månedlig abonnement, men den ansatte må skatte månedlig av fordelen av å ha dekket telefon, i tråd med Statens satser.

I tillegg til arbeidsgivers behov, forventes abonnementet å dekke private innenlands samtaler og moderat databruk. Eventuelt behov utover det abonnementet dekker må betales av den enkelte medarbeider. Dersom den ansatte trenger å utvide abonnementet for jobbformål, må dette avtales med nærmeste overordnede.

Dersom en ønsker å utvide abonnementet med en større datapakke på grunn av private behov, må dette avtales med nærmeste overordnet og betales av den enkelte.    

Reglement i forbindelse bruk av telefon

 

a)       Vesentlig privatbruk av telefonen i utlandet utenfor EU faktureres den ansatte i etterkant. Med «vesentlig» menes her over kr 100,-. Dersom det påløper forbruk over kr 100,-, trekkes den totale summen (inkludert kr 100,-) fra den ansattes lønn, etter avtale.

b)      Ved behov for bruk av telefon i jobbsammenheng utenfor EU, skal en så langt det lar seg gjøre bruke Skype eller andre gratis løsninger som kommuniserer over sikret trådløst nettverk.

c)       Forbruk ut over normal bruk må forklares, og Normisjon kan ved misbruk kreve beløpet tilbakebetalt. Telefonregninger skal ikke spesifiseres utover leverandørens ordinære praksis.

d)      Når en ansatt er i 100% fødselspermisjon eller har full studiepermisjon i en kortere periode uten lønn, betaler arbeidsgiver fortsatt abonnementet. 

e)      Innholdstjenester skal brukes minst mulig. Med innholdstjenester menes for eksempel stemmegiving eller bruk av servicenummer. Privat bruk trekkes fra den enkeltes lønn etter samme prinsipp som i punkt a), etter avtale.

f)        Økonomi- og administrasjonssjefen eller nærmeste overordnede avgjør saker som omfattes av reglementet. 

    

5. Referanser

Se www.skatteetaten.no: Beskatning av Ekomtjenester

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
20.12.2020