Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.2 Retningslinjer for dekning av utgifter ved bruk av egen bil i tjeneste

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.13.2

Retningslinjer for dekning av utgifter ved bruk av egen bil i tjeneste

RETNINGSLINJER FOR DEKNING AV UTGIFTER VED BRUK AV EGEN BIL I TJENESTE


1. Bruk av bil i tjenesteoppdrag skal skje i forståelse med overordnet.

2. Ansatte velger den reisemåte som er rimeligst og mest hensiktsmessig. I tvilstilfeller avklares dette med overordnet.

3. Følgende satser gjelder for bruk av egen bil i tjenesten fra 1.1.2019:

a) Kr 4,03 pr. km. Det er bestemt at kr 0,53 er skattepliktig.  og må oppgis til beskatning.

b) Ved nødvendig bruk av tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke kan plasseres i bagasjerom eller på takgrind, gis det et tillegg på 1,00 kr pr. km.

c) Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag,  gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg på kr 1,00 pr. km per passasjer. 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

P-4.5.13.1 Dokumentasjon av reiseutgifter
S-4.5.13.3 Skjema for bilgodtgjørelse

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 002

Sist endret:
8.1.19