Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.6 Forskudd på reiseutgifter

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

P-4.5.13.6

 Forskudd på reiseutgifter

FORSKUDD PÅ REISEUTGIFTER

1. Hensikt

Å sikre at ansatte er kjent med rutinene for å få utbetalt forskudd på reiseutgifter

2. Ansvar/omfang

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Ansatte som trenger forskudd på reiseutgifter skal fylle ut skjemaet "Reiseforskudd", få ansvisning fra nærmeste overordnet og sende det til NØS for utbetaling.

Se pkt 6. Vedlegg, hvor skjemaet kan lastes opp.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Forskudd på reiseutgifter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01092014 og kontrollert 270416