Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.5 Skjema, refusjon av utgifter

SKJEMA

Kap 4 Personal

S-4.5.13.5

 Skjema, refusjon av utgifter

SKJEMA, REFUSJON AV UTGIFTER

Se skjema under pkt 6. Vedlegg

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, refusjon av utgifter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
29.08.2018