Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.4 Skjema, refusjon av reiseutgifter

SKJEMA

Kap 4 Personal

S-4.5.13.4

Skjema, refusjon av reiseutgifter

SKJEMA, REFUSJON AV REISEUTGIFTER

Se vedlegg under pkt 6. Bruk nederste del av skjemaet: Bruk av offentlige transportmidler

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, refusjon av reiseutgift

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 003

Sist endret:
8.01.2019