Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.3 Skjema, bilgodtgjørelse

SKJEMA

Kap 4 Personal

S-4.5.13.3

 Skjema, bilgodtgjørelse

SKJEMA, BILGODTGJØRELSE

Normisjon følger Statens satser når det gjelder bilgodtgjørelse for ansatte. Satsen er per 1.1.2019 kr 4,03 per km, hvorav 0,53 kr er skattepliktige og må oppgis til beskatning. Tillegget for passasjerer er kr 1,- per passasjer. 

For frivillige er maks-satsen 3,50,- per km, ellers blir det skattepliktig. Hvis en vil bruke den satsen, kan en bruke skjemaet for frivillige under. Det er forøvrig opp til den enkelte arbeidsgiver hvilken sats en vil bruke når det gjelder refusjon til frivillige. Når det gjelder ansatte, er en pålagt å bruke Statens satser i tråd med Lønnsavtalen.  

Bruk skjema under vedlegg pkt 6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg


Skjema, bilgodtgjørelse, ansatte

Skjema, bilgodtgjørelse, frivillige

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012013
Versjon: 004

Sist endret:
08.01.2019