Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.13 Dekning av utgifter til arbeidstøy

PROSEDYRE

Kap 4

P-4.5.13.13

 Dekning av utgifter til arbeidstøy

DEKNING AV UTGIFTER TIL ARBEIDSTØY

1. Hensikt

Å sikre at de som har rett til dekning av utgifter til arbeidstøy kjenner til hvilke regler og prosedyrer som gjelder.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for at de ansatte er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hvem har rett til dekning av arbeidstøy?

Ansatte med arbeid som gjør det påkrevd å bruke arbeidsklær, for eksempel vaktmestere, renholdspersonell og kokker, får dekket nødvendig arbeidstøy av arbeidsgiver, jf. Lønnsavtalens pkt 5.4.9.

3.2 Framgangsmåte?

Den som har behov for dekning av utgifter til arbeidstøy, tar dette opp med sin overordnet og ber om godkjenning på innkjøp av det tøy en trenger.

Etter innkjøpet leveres regning til overordnet på skjemaet Refusjon av utgifter.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: