Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13 Forsikringsordninger for frivillige

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.13

 Forsikringsordninger for frivillige

FORSIKRINGSORDNINGER FOR FRIVILLIGE

Normisjon har sine forsikringer gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS

Normisjon har følgende forsikringer for frivillige:

Kollektiv ulykkesforsikring;

Gjelder: Leirdeltakere og leirledere – alle regioner.

Kollektiv ulykkesforsikring;

Gjelder: Dugnadsarbeidere – alle regioner. Gjelder ikke ansatte i Normisjon.

5. Referanser

KNIF Trygghet Forsikring AS.
Pb 8724 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf 23 68 39 01, epost:post@ktf.-as.no
Nettside: www.ktf-as.no

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
13.01.17