Fellesdel

Avviksmelding

4.5.11 Pensjon og pensjonsordninger

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.11

 Pensjon og pensjonsordninger

PENSJON OG PENSJONSORDNINGER

Normisjon har en innskuddsbasert pensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA for sine ansatte.

- En innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent av lønnen til de ansatte hver måned til pensjon. Innskuddet består av 7 % av lønn mellom 0 G* og 7,1 G, og 8 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.  Det betales innskudd av all lønn, samt av provisjonsinntekter, overtidstillegg, lør-, søn- og helligdagstillegg.  Innskuddet settes i et fond som forvaltes av DNB.

- Tilleggsdekning for misjonærer som er meldt inn med indeksregulering: Kompensasjon med en tilleggsdekning på 8 % av G.

- Uførepensjon: 66% av lønn for ansatte i Norge.  Øker med 10% for hvert barn under 21 år.
70 % av lønn for ansatte i utlandet.  Øker med 10% for hvert barn under 21 år.

- Alle ansatte trekkes i egenandel på 2 % fra lønnen.

NB! Alle over 20 år som ansettes i 20 % stilling eller mer, skal meldes inn i pensjonsordningen. (Lov om foretakspensjon §3.5.)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * G betyr Grunnbeløp i folketrygden og hvor mye 1G utgjør, justeres årlig, se her.

5. Referanser

Lov om foretakspensjon 

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
30.6.2021