Fellesdel

Avviksmelding

4.5.9 Tidspunkt for utbetaling av lønn

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.9

 Tidspunkt for utbetaling av lønn

TIDSPUNKT FOR UTBETALING AV LØNN


Lønn utbetales den 20. i hver måned. Det gjelder også i desember.
Feriepenger utbetales 20.juni.

I forbindelse med ansettelse av ny arbeider, må Knif Regnskap få beskjed fra personalavdelingen om navn og fødselsnummer på den nyansatte minst to dager før den 1. i den måneden den ansatte begynner, for å få tid til å innhente skattekort i Altinn for den nyansatte.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
09.09.16