Fellesdel

Avviksmelding

4.5.4.1 Personalskjema for lønn- og ansiennitetsberegning

SKJEMA

Kap 4. Personal

S-4.5.4.1

 

Personalskjema for lønn- og ansiennitetsberegning

Personalskjema for lønn- og ansiennitetsberegning

I vedlegg 6 ligger et skjema du skal bruke ved utregning av lønn og ansiennitet i forbindelse med nyansettelser.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Personalskjema for lønn- og ansiennitetsberegning

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.04.16