Fellesdel

Avviksmelding

4.6.7 Parkering for ansatte

PROSEDYRE

Kap 4 - Personal

P-4.6.7


Parkering for ansatte 

PARKERING FOR ANSATTE 

1. Hensikt og omfang

Normisjon disponerer 5 parkeringsplasser i bakgården pluss to plasser i kjellergarasjen. For at dette tilbudet skal fungere, har vi nedfelt regler som det er viktig at blir fulgt. Se nedenfor.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder har ansvar for å oppdatere prosedyren
Ledere med linjeansvar har ansvar for at alle i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte har ansvar for at prosedyren blir kjent

3. Beskrivelse

3.1 Skilting
Plassene er tydelig merket med nr. fra 10-14 og hvilken enhet plassen tilhører.

3.2 Hvilke plasser kan bestilles?

3.2.1 I bakgården

Plassene i bakgården (plass 10-14) kan bestilles av alle, men med prioritet til de som trenger bilen i jobbærend:
- Det gis ikke aneldning til å bestille privat parkering før etter kl.15 dagen før.  Privat parkering vil si å bruke bilen til vanlige kontordager.
- Hvis du ha bil til kontoret fordi du skal ut i jobbærend i løpet av dagen, kan dette bestilles når det måtte passe, også lang tid på forhånd.
- Besøk utenfra til kontoret har prioritet, og plass kan bestilles når det måtte passe, også lang tid på forhånd.

3.2.2 I garasjen

Plassene i kjellergarasjen er ikke til almen benyttelse.  I samråd med bygningsansvarlig Ruurd er det bestemt at det ikke er forsvarlig eller ønskelig at alle ansatte får tilgang til og kan benytte seg av garasjeplassene. De to plassene ved utgangsdøren i andre enden av innkjøringen er reservert ledergruppene i Acta og Normisjon. Hvis du ikke har fått klar beskjed om at du kan parkere der, så skal du heller ikke kjøre ned.

3.3. Hvordan bestille en parkeringsplass?
Bestillingen skjer i kalendersystemet ved at du trykker på ny avtale, skriver navnet ditt på tittel, trykk på Inviter deltaker og søk opp den parkeringsplassen du vil bestille (plass 10 til 14) ved å trykke på send. Du vil da få en bekreftelse på at parkeringsplassen er reservert, eller få avslått hvis en annen har reservert den før deg. 


 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 002

Sist endret:
15.03.2021