Fellesdel

Avviksmelding

4.7.7 Sykdom ved planlagte og avtalte avspaseringsdager

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.7.7

 

 

Sykdom ved planlagte og avtalte avspaseringsdager

Sykdom ved planlagte og avtalte avspaseringsdager


Ansatte med fast kontortid, turnus eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, kan få igjen planlagte og avtalte avspaseringsdager ved sykdom. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
29092016
Versjon: 001

Sist endret: