Fellesdel

Avviksmelding

4.6.3 Oppmerksomhet ved merkedager

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

D-4.6.3

Oppmerksomhet ved merkedager

OPPMERKSOMHET VED MERKEDAGER


Følgende anbefales som veiledende ordning for å markere viktige hendelser for de ansatte:

Fødselsdager:

50 årsdag Gave på kr 500,-
60 årsdag Gave på kr 500,-
65 årsdag Gave på kr 500,-

Ansettelsestid:
25 år Gave på kr 1000,-
40 år Gave på kr 2000,-

Slutter:

0-1 år: Gave på kr 300,-
1-2 år: Gave på kr 400,-
2-3 år: Gave på kr 500,-
4-5 år: Gave på kr 1000,-
6-9 år: Gave på kr 1500,-
10-15 år: Gave på kr 2000,-
16 -20: Gave på kr 2500,-
21-25 år: Gave på kr 3000,-
Fra 30 år: Gave på kr 4000,-

Sivilarbeider: Gave tilsvarende kr 300,-

Ved familiebegivenheter

Bryllup: Gave på kr 400,-
Fødsel: Blomster/gave på kr 200-300,- 

Dødsfall:

I nærmeste familie: Blomster kr 200-500,-

Ved sykdom:

Når sykdommen overstiger 3 uker: Blomster kr 200-300,-

Generelt

Det kan gis gave/blomster ved ekstraordinære anledninger.

Det oppfordres til å kjøpe gaver i Bok og Media/VIVO der hvor det passer.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
011113
Versjon: 002

Sist kontrollert:
01.03.21