Fellesdel

Avviksmelding

2.1.14 Trivselsutvalgets oppgaver og medlemmer

PROSEDYRE

Kap 2.1.14

 Trivselsutvalgets oppgaver og medlemmer

Trivselsutvalgets oppgaver og medlemmer

Trivselsutvalgets oppgave

Det skal opprettes et trivselsutvalg på minimum tre personer som skal ta initiativ til sosiale sammenkomster utenfor arbeidstid, som for eksempel teaterbesøk, sykkel- og skiturer, restaurantbesøk eller sosiale hyggekvelder. Dersom en ønsker å bruke noe arbeidstid, må dette avklares på forhånd med generalsekretæren.

Trivselsutvalget kan søke Fredvangfondet om midler til slike sosiale tiltak. Fredvangfondet er økonomiske midler som er avsatt til trivselstiltak for de ansatte. Søknader avgjøres i fellesskap av generalsekretær, personalleder og verneombud.

Trivselsutvalgets funksjonstid er 2 år.

Sigrid Flesjå Olsen ble valgt inn den..


Nyvalg til trivselsutvalget på allmøtet den 1.3.17:

Håkon Øyen (i stedet for Øyvind Jordheim)

Nyvalg til trivselsutvalget på allmøtet den 13.3.18:
Martha Dragsund Ellingsen (i stedet for Åshild Sandvik)

5. Referanser

P-2.3.1 Utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
21042015
Versjon: 001

Sist kontrollert:
12.01.2017