Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.8 Mal for arbeidsavtale, tilkallings/ekstrahjelp med timeliste

MAL

Kap 4 - Personal

M - 4.3.9.8

Mal for arbeidsavtale, tilkallings/ekstrahjelp med timeliste

MAL FOR ARBEIDSAVTALE, TILKALLINGSOPPRAG MED TIMELISTE

Under pkt. 6 finner du mal for arbeidsavtale for tilkallingsoppdrag/ekstrahjelp, nederst i dokumentet finner du timeliste som skal fylles ut for hvert oppdrag.

4. Kontroll

 

5. Referanser

6. Vedlegg

Arbeidsavtale, tilkallings/ekstrahjelp med timeliste

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012015

Versjon: 001

Sist endret:
09.12.2016