Fellesdel

Avviksmelding

4.3.11.1 Veileder for oppfølgingssamtale i prøvetida

Veileder

Kap 4 Personal

V-4.3.11.1

 Veileder for oppfølgingssamtale i prøvetida

VEILEDER FOR OPPFØLGINGSSAMTALE I PRØVETIDA

Første oppfølgingssamtale avholdes etter ca 2 mnd, andre etter ca. 4 mnd. Oppsummer samtalen og noter ned evt forhold som må rettes opp (hva, når, hvor og hvordan).
Begge parter skriver under referatet/oppsummeringen.

Spør om hvordan medarbeideren opplever:
- Selve jobben
- Støtte fra deg som leder
- Sosialt og forholdet til kolleger
- Introduksjonen og opplæring
- Annet

Gi tilbakemelding om hva du opplever:
- Faglig tilpasning – oppgaveutførelse
- Sosial tilpasning
- Lojalitet og pålitelighet
- Annet

Gi positiv tilbakemelding om det du er særlig fornøyd med.

Vær tydelig på forhold du evt. ikke er tilfreds med:
- Vær konkret og spesifikk mht hva, når, hvor og hvordan
- Vær tydelig på hva du forventer
- Spør hva medarbeideren trenger av støtte for å forbedre seg
- Avtal når og hvordan videre oppfølging skal skje

I pkt 6 ligger et skjema du kan benytte i samtalen, om du ønsker det. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Veileder for oppfølgingssamtale i prøvetida

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01062013
Versjon: 002

Sist kontrollert:
15.03.2017