Fellesdel

Avviksmelding

4.3.11 Veileder for oppfølging av ny medarbeider

Veileder

Kap 4 Personal

V-4.3.11

 Veileder for oppfølging av ny medarbeider

Oppfølging og introduksjon

Ved å ha en godt planlagt oppfølging av nyansatte, gir du dem de beste forutsetninger for å komme raskt inn i jobben og yte sitt beste. Som nærmeste overordnede er det du som har ansvar for introduksjonen. Samtidig kan det være lurt å be en medarbeider være fadder for den nye, slik at det er en annen som også har fokus på å følge tett opp.

Legg en plan og legg praktisk til rette

Det tar tid å komme inn i en ny arbeidskultur og nye arbeidsoppgaver, legg derfor en plan.
Se huskelisten som ligger under pkt. 6 nedenfor, slik at du får med alle viktige detaljer i planleggingen. Det er en selvfølge at alt det praktiske må være klart før den nye kommer, slik at han eller hun føler seg velkommen.

Sørg for at den nyansatte får delta i andre medarbeideres arbeidsoppgaver i starten, for eksempel interne og eksterne møter som gir den nyansatte mulighet til å bli kjent med nye kontakter og situasjoner uten selv å ha hovedansvar.

Forventningsavklaring

I starten er det viktig å sørge for en forventningsavklaring. Spør den nyansatte: Hva trenger du av meg for å kunne gjøre en god jobb? Hvor ofte synes du at vi skal møtes de første ukene? Avtal gjerne når dere skal møtes de første tre månedene og plott det inn i kalenderen, slik at den nyansatte vet når hun eller han har et avtalt møte. Så kommer de uformelle samtalene innimellom.

Når du har lagt til rette, kan du stille krav om at den nye medarbeideren skal sette seg inn i de oppgavene som ligger klar. Vær tydelig på hva du forventer.

Følg opp

Følg opp med samtaler og la den nye medarbeideren fortelle hva vedkommende lærer underveis, hva som oppleves godt og evt. krevende. Ta imot nye tips og konstruktive ideer og vær mottakelig for kritikk. En ny medarbeider kan se ting med nye øyne og kan gi innspill som det er mye å lære av. Gi selv konstruktiv tilbakemelding på utført jobb. Hvis det er ting du ikke er tilstrekkelig fornøyd med, så si klart fra hva som må forbedres og gi opplæring. Skriv referat fra alle oppfølgingssamtalene.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

word-format: Veileder for oppfølging av ny medarbeider

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist kontrollert:
15.03.2021