Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.6 Mal for arbeidsavtale, ettåringstjeneste

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.6

 

Mal for arbeidsavtale, ettåringstjeneste

ARBEIDSAVTALE FOR ETTÅRINGSSTILLINGER

Mal for arbeidsavtale for ettåringstjeneste i Norge ligger som vedlegg under pkt. 6.

Telefonavtale, se D-4.3.10

5. Referanser

Ferieloven
Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6, Ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 15, Prøvetid

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale, ettåringstjeneste, i wordformat

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
09.12.2016