Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.5 Mal for arbeidsavtale, prosjektstilling

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.5

 

Mal for arbeidsavtale, prosjektstilling

ARBEIDSAVTALE FOR PROSJEKTSTILLINGER

Mal for arbeidsavtale for prosjektstilling ligger som vedlegg under pkt. 6.

Telefonavtale:se D-4.3.10

5. Referanser

Ferieloven
Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6, Ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 15, Prøvetid

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale, prosjektstilling i wordformat

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021