Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.4 Mal for arbeidsavtale, vikariat

MAL

Kap 4 Personal

M-4.3.9.4

 Mal for arbeidsavtale, vikariat

ARBEIDSAVTALE FOR VIKARIATER

Mal for arbeidsavtale for vikariat ligger som vedlegg under pkt. 6.

Telefonavtale: se D-4.3.10

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6, Ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 15, Prøvetid

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale, vikariat i wordformat

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021