Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.3 Mal for arbeidsavtale, gjennomsnittsberegning av arbeidstid

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.3

 

Mal for arbeidsavtale, gjennomsnittsberegning

ARBEIDSAVTALE FOR STILLINGER MED GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTIDEN

Mal for arbeidsavtale for stillinger med gjennomsnittsberegning ligger som vedlegg under ptk. 6. 


Telefonavtale, se D-4.3.10

5. Referanser

Ferieloven
Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6, Ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 15, Prøvetid

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale, gjennomsnittsberegning, i wordformat

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021