Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9.2 Mal for arbeidsavtale, særlig uavhengig stilling

MAL

Kap 4. Personal

M-4.3.9.2

Mal for arbeidsavtale, særlig uavhengig stilling

ARBEIDSAVTALE FOR SÆRLIG UAVHENGIG STILLING

Mal for arbeidsavtale for ansatte i særlig uavhengig stilling ligger som vedlegg under pkt.6. Merk at uavhengig stilling ikke skal brukes med mindre stillingen har en særlig selvstendig karakter.

Telefonavtale, se D-4.3.10

5. Referanser

Ferieloven
Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6, Ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 15, Prøvetid

6. Vedlegg

Mal for arbeidsavtale for ansatte i særlig uavhengig stilling

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01.10.2021