Fellesdel

Avviksmelding

4.3.8 Mal for brev til søkere som ikke har fått stilling

MAL

Kap 4  Personal

M-4.3.8

 Mal for brev til søkere som ikke har fått stilling

MAL FOR BREV TIL SØKERE SOM IKKE HAR FÅTT STILLING

NN
Adr

Gjelder søknad på stilling som ………………

Vi vil takke for den interesse og tillit du har vist Normisjon ved å søke stillingen som …………. Vi har vurdert de søknadene som vi mottok før fristens utløp, og din søknad ble ikke valg ut for videre behandling. Vi vil med dette meddele at vi har gjennomført intervjuer og at stillingen nå er besatt. 

Vi setter pris på at du tok deg tid til å søke, og ønsker deg lykke til videre.  

Med vennlig hilsen

Eller hvis en sender informasjon før prosessen er ferdig: 

Gjelder søknad på stilling som ………………

Vi vil takke for den interesse og tillit du har vist Normisjon ved å søke stillingen som …………. Vi har vurdert de søknadene som vi mottok før fristens utløp, og vi vil med dette meddele at din søknad ikke ble valg ut for videre behandling. 

Vi setter pris på at du tok deg tid til å søke, og ønsker deg lykke til videre!

Med vennlig hilsen

Brev til de som har vært til intervju


Kjære (søkerens navn)

Takk for at du tok deg tid til å komme til intervju hos oss. Vi har nå intervjuet flere kandidater til stillingen som (navn på stillingen), og vi har kommet til at en annen av kandidatene er mest kvalifisert for kravene i stillingen. Dette brevet er for å informere deg om at du ikke ble valgt til stillingen.
Vi satte pris på å møte deg og på en interessant samtale. Takk for interessen og tilliten du viste Normisjon ved å søke stilling hos oss. Vi ønsker deg lykke til videre!

Med vennlig hilsen

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
22.1.15 og kontrollert 11.04.16