Fellesdel

Avviksmelding

4.3.7 Mal for brev med tilbud om stilling/ansettelsesbrev

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

M-4.3.7

 Mal for brev med tilbud om stilling/ansettelsesbrev

Teksten under ligger i word-format som vedlegg under pkt 6. nederst på siden

MAL FOR BREV MED TILBUD OM STILLING/ANSETTELSESBREV

  

NN
Adresse

TILBUD OM STILLING

Kjære NN,

Normisjon har gleden av å tilby deg stilling som ...... Stillingen er 100 % og vil være knyttet til .... avdeling i Normisjon sentralt/region .....

Nærmeste overordnet vil være ......

Lønn ved tiltredelse er lønnstrinn ....., som utgjør .... kr per år. Fra lønnen trekkes 2 % månedlig til Normisjons innskuddsbaserte pensjonsordning (alternativt Statens pensjonskasse hvis vedkommende er teolog).

Arbeidstid er 37,5 t pr uke. Det er anledning til å benytte seg av fleksibel arbeidstid med kjernetid 9-14.

Vi håper du vil ta imot stillingen, og ber om å få en skriftlig tilbakemelding innen …….. (alternativt: Vi er glad for at du muntlig har takket ja til stillingen, og ber om at vi også får dette skriftlig innen …..)

Tiltredelsesdato vil være ......


Med vennlig hilsen

 

Navn
Stillingsbetegnelse

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for ansettelsesbrev i word-format

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016