Fellesdel

Avviksmelding

4.3.5 Veileder for innhenting av referanseuttalelse m/referanseskjema

VEILEDER

Kap 4 - Personal

V- 4.3.5

 

Veileder for innhenting av referanseuttalelse m/referanseskjema

 

VEILEDER FOR INNHENTING AV REFERANSEUTTALELSE m/REFERANSESKJEMA

Hensikten med referanseintervju

Hensikten med å innhente referanser er å få bekreftet eller avkreftet opplysninger du har fått av kandidaten og sjekke om det inntrykket du sitter med er riktig. Dette er å betrakte som en kvalitetssikring av intervjuet. Samtidig vil referanseintervjuet være avgjørende for å vurdere kandidatens personlige kompetanse og egenskaper. 

Antall referanser og hvem?

Det bør innhentes minimum to referanser, gjerne flere. En av dem bør være nærmeste leder og gjerne en sideordnet. Dersom det er en lederstilling, bør en sjekke referanser både blant under-, side- og overordnet, slik at en får et helhetlig bilde.

Det er ønskelig å snakke med nåværende arbeidsgiver for å få opplysninger av ny dato. Men noen søkere har grunner for at nåværende arbeidsgiver ikke skal vite at de søker ny jobb, og det må en vise forståelse for. Et alternativ kan da være en tidligere leder i samme organisasjon eller en leder fra tidligere arbeidsforhold som ikke ligger langt tilbake i tid. 

En bør ikke kontakte andre referanser enn dem kandidaten selv har oppgitt, uten at det er avklart med kandidaten. En kan be om å få kontakte andre enn dem søkeren har oppgitt. Hvis søkeren ikke ønsker at en bestemt referanse kontaktes, bør dette begrunnes.

Referanseintervjuet

Gå gjennom Referanseskjema og sett inn de spørsmålene du ønsker å stille i forhold til intervjuet. Vær nøye med å tenke gjennom spørsmålene. De fleste som har sagt seg villig til å være referanser, sier bare det som er positivt med mindre de får konkrete spørsmål som de må svare ærlig på. Derfor er det viktig å forberede gode spørsmål som gjør det mulig å få fram ulike sider ved kandidaten, også det som ikke er til hans eller hennes fordel. 

Råd til referanseintervjuet

Mange av de samme rådene for gjennomføring av intervju, kan også brukes for referanseintervju, se V-4.3.4 Veileder for gjennomføring av intervju.


5. Referanser

 

6. Vedlegg
Referanseskjema
V-4.3.4 Veileder for gjennomføring av intervju.

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: