Fellesdel

Avviksmelding

4.3.4.2 Mal for intervjuguide

MAL

Kap 4 Personal

M-4.3.4.2

 Mal for intervjuguide

MAL FOR INTERVJUGUIDE

Vedlagt ligger en mal for intervjuguide. I intervjugudien finner du eksempler på en rekke spørsmål som det kan være aktuelt å bruke i et intervju. Du må plukke ut de spørsmålene du mener er mest relevant for den aktuelle stillingen, samt lage dine egne som er knyttet til konkrete arbeidsoppgaver i stillingsbeskrivelsen. Noen temaer bør du komme innom ved intervju til alle typer stillinger: motivasjon/bakgrunn, kristen bakgrunn/kjennskap til organisasjonen, personlighet, forholdet til verdidokumentet.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

MAL FOR INTERVJUGUIDE

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: