Fellesdel

Avviksmelding

4.3.3 Mal for brev om mottatt søknad på ledig stilling

MAL

Kap 4 Personal

M-4.3.3

 Mal for brev om mottatt søknad på ledig stilling

Teksten under ligger i word-format som vedlegg under pkt 6. nederst på siden

MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING

NN                                                                                    Sted/dato


Takk for at du søkte på ledig stilling som ……………………..
Ved fristens utløp har vi mottatt ----- søknader på stillingen, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til en samtale i løpet av --------. Alle søkere vil få en tilbakemelding innen……….


Med vennlig hilsen
Navn
Tittel
Avd/ Normisjon

5. Referanser

 

6. Vedlegg

MOTTATT SØKNAD PÅ LEDIG STILLING

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016