Fellesdel

Avviksmelding

4.3.2 Veileder for utlysning av ledig stilling

VEILEDER

Kap 4 Personal

V-4.3.2

 Veileder for utlysning av ledig stilling

VEILEDER FOR UTLYSNING AV LEDIG STILLING

Utlysningsteksten må lages på bakgrunn av at en har gjort en grundig stillingsanalyse.  

Fullstendig utlysningstekst skal inneholde:

- Informasjon om organisasjon/enhet
- Stillingsbetegnelse
- Beskrivelse av stillingen og arbeidsstedet
- Kvalifikasjonskrav (formelle og uformelle)
- Personlige egenskaper som ønskes hos søkere
- Ansettelsesvilkår / lønn
- Hvem en kan henvende seg til for å stille spørsmål
- Hvor søknaden skal sendes
- Søknadsfrist

Stillingsbetegnelser skal i utgangspunktet være kjønnsnøytrale.
Det bør presiseres at en forutsetter lojalitet i forhold til Normisjons verdier. Når det gjelder utadrettede stillinger og lederstillinger bør en bruke denne formuleringen: Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. 

Det kan være aktuelt å sette inn en kortform av utlysningsteksten i avisen, med henvisning til fullstendig utlysningstekst på Normisjons nettside.

Eksempel på en stillingsannonse, se 6. vedlegg.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Eksempel på stillingsannonse.pdf 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016