Fellesdel

Avviksmelding

4.3.4.1 Kjøreplan for intervju

VEILEDER

Kap 4 Personal

V-4.3.4.1

 V-4.3.4.1 Kjøreplan for intervju

  

Kjøreplan for intervju

 

 

Kjøreplanen gir en overordnet struktur for gjennomføring av intervjuet. Kjøreplanen skal sikre at sentrale områder blir ivaretatt, mens intervju-guiden vil inneholde konkrete spørsmål som er aktuelle for stillingene. Tidsangivelsene er bare et anslag.

 

Innledning

Ca 5 – 10 min

 • Få søkeren til å slappe av og føle seg velkommen.
 • Presenter de tilstedeværende og deres funksjon.
 • Orienter om status i prosessen og fremdriften videre.
 • Orienter om intervjuets varighet og fokus.
 • Informer om at du kommer til å notere deg stikkord underveis i intervjuet.
 • Gi en kort presentasjon av Normisjon / Acta Barn og unge i Normisjon   

Presentasjon av stillingen

Ca 5 min

 • Gi en kort presentasjon av stillingens ansvar og oppgaver og de viktigste utfordringene.

Presentasjon av søker

Ca 10 – 15 min

 • Be søker redegjøre for motivasjon/begrunnelse for jobbskifte.
 • Be søker presentere egen bakgrunn og erfaring
 • Be søker redegjøre for de valg hun/han har gjort.
 • Dersom det er ”hull” i CV, still utdypende spørsmål.

Intervjuet

Ca 40 – 60 min

 • Still spørsmål knyttet til egenskaper, kvalifikasjons- og stillingskravene (se intervju-guide)
 • Be søkeren utdype aktuelle temaer. Be om konkrete eksempler. Still utdypende spørsmål til eksemplene.
 • Presenter typiske/potensielle utfordringer søkeren vil kunne møte i stillingen, og be søkeren redegjøre for hvordan han/hun vil ha håndtert disse. Still utdypende spørsmål som ufordrer kandidaten på en konstruktiv måte.

Avslutning

Ca 5 min

 • Avklar evt. spørsmål fra søkeren.
 • Be om referanser, over-/, under-/, sideordnet – også andre enn de som er oppgitt.
 • Presenter verdidokumentet
 • Avklar evt. lønnsforventninger.
 • Orienter om videre fremdrift i prosessen. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: