Fellesdel

Avviksmelding

4.5.3 Ansatte som omfattes av lønnsplanen og forholdet til andre regulativ

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.5.3

 

Ansatte som omfattes av lønnsplanen og forhold til andre regulativ

ANSATTE SOM OMFATTES AV LØNNSPLANEN OG FORHOLDET TIL ANDRE REGULATIV

Punktene under er hentet fra Lønnsavtale for ansatte i Normisjon (LA)

2 Fellesdel - for alle ansatte i Normisjon

Som arbeidsgiver skal Normisjon møte sine ansatte med ryddige avtaler, gode arbeidsforhold og klare forventninger.

Det er Normisjons målsetting at
- de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser er i rimelig samsvar med samfunnet for øvrig
- lønnsnivået står i forhold til det kompetansenivå en anser som normalt for hver stilling

Denne lønnsavtalen omfatter
- ansatte ved hovedkontoret inkludert utsendinger til Normisjons samarbeidsland
- ansatte ved Normisjons regioner i Norge
- ansatte ved forsamlinger og foreninger i Normisjon som omfattes av Prinsippavtalen
- ansatte ved Misjonsskolen Gå Ut Senteretog Bibelskolen i Grimstad (med de unntak som fremkommer i pkt. 2.1.1)

2.1 Forhold til andre regulativ i og utenfor Normisjon

Normisjon som arbeidsgiver har ansatte på ulike nivåer i organisasjonen (samarbeidsland, regioner, foreninger, forsamlinger, skoler, barnehager etc.). Det bør ikke være vesentlige lønnsforskjeller mellom ansatte som følger offentlige regulativer og dem som følger organisasjonens egen lønnsplan.

2.1.1 Ansatte i Normisjons bibel- og misjonsskoler, pedagogisk personale.

Normisjons bibel- og misjonsskoler har ulik profil og egenart. Det er derfor ikke tjenlig å ha felles retningslinjer for skolene når det gjelder beregning av arbeidstid for pedagogisk personale.

Den enkelte skoles ledelse (styre/rektor) har ansvar for å utarbeide lokale retningslinjer for beregning av arbeidstid i samarbeid med skolenes NOR-MAF representant. Disse retningslinjene danner grunnlag for årlige forhandlinger mellom skolens ledelse og de ansatte. Forhandlingsutvalg for skolens ansatte består av to representanter fra de ansatte samt skolenes NOR-MAF representant.

2.1.2 Ansatte i Normisjons samarbeidsland

Lønn for ansatte i Normisjons samarbeidsland forhandles av NOR-MAF.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.04.16