Fellesdel

Avviksmelding

2.5.1.4 Bevisstgjøring brannsikkehet

DOKUMENT

Kap 2 HMS

D-2.5.1.4

 Bevisstgjøring, brannsikkerhet

BEVISSTGJØRING BRANNSIKKERHET

Branninstruks Linstowsgt. 3


1. Nødtelefon ved brann, tlf. 110

2. Lukke vinduer og dører

3. Varsle kolleger

4. Evakuere mennesker i fare

5. Forsøke å slukke

6. Lose brannvesenet frem

7. Brannvesenet leder arbeidet

8. Yte hjelp der du kan

Oppsamlingssted

for Normisjons hovedkontor, 5. og 6.etasje er Slottsparken.  Følg Linstowsgate mot Slottsparken.  Møtested rett ved trafikklys/fotgjengerovergang på Slottsparksiden av Wergelandsveien.

Rømningsveier

Trapper ned til utgang i begge ender av korridor i alle etasjer.  IKKE BRUK HEISEN!

Husk at korridorene er de viktigste rømningsveiene.  Derfor skal disse områdene være fri for alt fra sko til større hinder og brennbare gjenstander.

Slokkemidler

Brannslanger i begge ender av korridor, brannteppe på kjøkken.

Varsling

Røykvarsler i alle rom.
Varsle brannvesenet, ring 110.
Varsle alle kolleger og evt. andre i området. 
Manuell melder ved inngang (Rød boks) setter i gang brannklokker. (Ikke brannvesenet)

Vedlikehold 

Husets utstyr har årlig kontroll etter serviceavtale.
Se til at det ikke finnes hindringer og brennbart materiale i rømningsveiene.

Hva gjør jeg når det brenner?

Varsle

Røyk- eller varmeutvikling skal utløse en varsler i ditt kontor eller andre rom.  Det er derfor viktig at disse ikke tildekkes.  Dette er ditt ansvar!  Om du oppdager et branntilløp, må du straks varsle de andre som er i området og ring brannvesen snarest, med nødtelefon nr. 110. Manuell melder (rød boks) ved inngangen i etg. setter brannklokkene i området i gang, og varsler brannvesenet (HiS og HK-området).  På mobiler kan nødtelefon benyttes selv om det ikke er mer ”penger igjen på kortet”.  I den grad det ikke medfører alvorlig risiko for deg, må du bidra til at øvrige mennesker blir varslet.  Vurder hvor god tid du har til å banke på, og ringe på … spesielt på den tiden av døgnet hvor beboerne normalt ligger og sover.

Redde

Ikke bruk tid på å redde ting og eiendeler. Tenk først på deg selv og dine naboere og andre området.  Bruk altså all tid på å redde mennesker i egen og andre områder før du sikrer deg dine familiebilder.  Tiden kan komme til å bli knapp, fordi en brann kan utvikle seg svært fort.

Slukke

For å slukke en brann, må man fjerne årsaker til at en brann kan fortsette å utvikle seg. Årsakene har vi beskrevet over her.  Når brannen er et faktum, er det bare brannvesenet som kan håndtere det.  En måte å slukke brann på i en tidlig fase, er å kjøle ned det materialet som brenner, for eksempel ved hjelp av vann.  En annen metode er å hindre at oksygen i luften skal holde brannen ved like, ved å lukke vinduer og dører hvor det er mulig.  Pulverapparater vil også redusere oksygeninnholdet i luften.  Det er også en ide å kvele flammene i tidlig fase med et teppe, eller lignende.  En siste utvei, kan være å fjerne det materialet som brenner, for eksempel få det ut av vinduer… dersom det er mulig uten å påføre seg alvorlig skade

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.03.2016