Fellesdel

Avviksmelding

4.5.11.3 Medlemskap i pensjonsordningen ved ulønnet permisjon

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.11.3

 

Medlemskap i pensjonsordningen ved ulønnet permisjon

Medlemskap i pensjonsordningen ved ulønnet permisjon


Ved permisjoner uten lønn kan pensjonsavtalen opprettholdes ved at en selv betaler inn både egenandelen og arbeidsgiverandelen i medlemskontingenten.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: