Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.5 Normisjons ledere

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.4.1.5

 Normisjons ledere

NORMISJONS LEDERE

Til gruppen LEDERE regnes enkelte i gruppe 3, samt alle i lønnsgruppe 7, 8 og 9. NOR-MAF forhandler ikke for gruppe 9. Ledende stillinger er særlig selvstendige stillinger med ansvar for økonomi, administrasjon og personal for sin enhet/sitt område.

For ledere i Normisjon i Norge og i Normisjons samarbeidsland gjelder unntaks-bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens §10-12 (1). Ledere må selv vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. De forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å ivareta oppgaver og ansvarsområde underlagt stillingen uten særskilt kompensasjon.

Både den ansatte og arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstiden ikke blir urimelig lang eller går ut over helse og sikkerhet. Normisjon anbefaler at den enkelte for sin egen del holder regnskap med arbeidstid for å kunne få en god balanse mellom arbeid og fritid og ta ut ferie.

Ledere har rett til en 6. friuke som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art.

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 10.

6. Vedlegg

Arbeidsavtale for ledere

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
3.1.2019