Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.1 Ansatte i Norge med fast arbeidstid

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.4.1.1

 Ansatte i Norge med fast arbeidstid

ANSATTE I NORGE MED FAST ARBEIDTID

Alminnelig arbeidstid er 7,5 t per dag, inkludert lunsj.

De enkelte arbeidsgivere kan fastsette arbeidstidsordninger og evt. kjernetid ut fra behov, så lenge det er innenfor arbeidsmiljøloven. Det forventes at de ansatte normalt er til stede i kjernetiden. Hovedkontoret praktiserer fleksitid med kjernetid kl. 09.00 – 14.00.

For ansatte med fast kontortid må den gjennomsnittlige arbeidstid ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. (Arbeidsmiljøloven § 10-4) For avspasering og overtid, se 3.3.7 og 3.3.8 i Lønnsavtalen. 

Ansatt skal levere timeliste til nærmeste overordnet hver måned. 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 10.

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
01.01.2019