Fellesdel

Avviksmelding

4.5.6 Lønn i forbindelse med stedfortrende funksjoner

PROSEDYRE

Kap 4 - Personal

P-4.5.6

 Lønn i forbindelse med stedfortrende funksjoner

LØNN I FORBINDELSE MED STEDFORTREDENDE FUNKSJONER

1. Hensikt/omfang

Å sikre at ansatte får den lønn de skal ha i forbindelse med stedfortredende funksjoner

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Ansatte som går inn i stedfortredende funksjoner i overordnet stilling, i vikariat, konstitusjon eller ved sykdom ut over 4 ukers varighet, skal fra første dag lønnes i forhold til den/de oppgavene en har overtatt.

Ansettelsesorganet fastsetter stedfortrederlønn i samråd med personalleder ved Hovedkontoret. (jf. LA, 4.4.1)

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: