Fellesdel

Avviksmelding

4.2.7 Intern informasjon om ledige stillinger

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.2.7

 Intern informasjon om ledige stillinger

INTERN INFORMASJON OM LEDIGE STILLINGER

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-1 skal arbeidsgiver informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten, såkalt intern utlysning. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan denne informasjonen skal gis. I Normisjon legges normalt alle ledige stillinger ut på Normisjons nettside, og denne opplysningsplikten er dermed ivaretatt. Om ønskelig kan arbeidsgiver sende informasjon på mail til alle ansatte gjennom felles e-post system.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
1.8.2016