Fellesdel

Avviksmelding

4.4.2 Timeliste/Månedsplan

Kap 4.

Personal

P-4.4.2

Timeliste/Månedsplan

TIMELISTE/MÅNEDSPLAN

1. Hensikt/omfang

Å sikre at ansatte har oversikt over sin arbeidstid og fritid.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Skjemaer

Timetellingsskjemaet for 2021, ligger under pkt. 6. I dette skjemaet er det ikke kolonner for å få fram hvilke oppgaver en har brukt arbeidstiden til, det må du i tilfelle føre i kommentarfeltet. Se ellers forklaring under pkt.3.1.1.

Tmetellingsskjemaet som Acta sentralt bruker, er årsuavhengig. Dersom du ønsker tilgang til dette, kan du ta kontakt med administrasjonsleder på Acta, Jostein Her går det an å føre opp hvilke oppgaver du har brukt arbeidstiden til, og du kan også få fram en arbeidsplan. For å bruke dette skjemaet, må du først føre inn navn, stillingsprosent etc. under innstillingen i fane 2. Hvis det er spørsmål til bruken av dette skjemaet, kan du kontakte administrasjonsleder på Acta, Jostein Larsen.


3.1.1 Forklaring til skjemaet


Merk: Det er bare hvite felter som kan endres eller skrives i.

Tidsregistreringen skal skje ved hjelp av kolon, slik: 08:30

Fyll inn stillingsprosenten din hvis du ikke har 100% stilling.

Inngående fleksitid betyr at du skal føre opp ikke avspaserte timer fra fjoråret, som du har fått godkjenning fra din leder til å føre over til det nye året. Fleksitiden (det vil si pluss og minus timer) vil endre seg etter hvert som du jobber mer enn 7,5 t eller mindre enn 7,5 t i løpet av måneden. Fleksitiden overføres automatisk fra måned til måned.

Inngående feriedager er de standard feriedager en har i et år, som er 5 uker a 5 dager. Hvis du er over 60 eller har ekstra fridager på grunn av særlig uavhengig stilling, kan du føre opp de dagene her i tillegg i den hvite ruten. Merk at en uke = 5 dager.  Feriedager til gode som skal overføres fra fjoråret, kan også føres opp her.

Avspasering til nå i år betyr de dagene du eventuelt har avspasert i inneværende år.

Det står nei, på spørsmålet om sommertid. Det vil si at regnearket går ut fra 7,5 t hver arbeidsdag hele året. Hvis du endrer til JA på sommertid, vil regnearket regne 7,45 timer som mal i vinterhalvåret og 7 t som mal i sommertidperioden.   

Forkortelser

Hvis du skal avspasere, skriver du en stor A i feltet for innpassering. Da skriver regnearket selv inn antall minus timer for den dagen. For andre forkortelser for eksempel for feriedager, se beskrivelsen nederst på regnearket.

Når du skriver F for en feriedag, S for en sykemeldingsdag osv, får du ikke minustimer i kolonnen for fleksitid. Det er kun når du avspaserer, at det blir registrert endring i timer for fleksitidsregnskapet. Fleksitidsregnskapet summeres hele tiden, når du arbeider mer eller mindre enn 7,5 t (eller 7,45 hvis du regner sommertid) en bestemt dag. 

 4. Kontroll

5. Referanser

Arbeidsmiljøloven

6. Vedlegg

1. Timeliste 2021

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 004

Sist endret:
6.1.2021