Fellesdel

Avviksmelding

4.5.7 Lønn ved overgang til lavere lønnet stilling

Kap 4.

Personal

P-4.5.7

Lønn ved overgang til lavere lønnet stilling

LØNN VED OVERGANG TIL LAVERE LØNNET STILLING


1. Hensikt/omfang

Å sikre at organisasjonens regler for lønn ved overgang til lavere lønnet stilling er kjent.

2. Ansvar

Generalsekretær har ansvar for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ansettelsesmyndigheten er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Ved minimum 4 års tjeneste i samme stilling i Normisjon og overgang til lavere lønnet stilling, går arbeideren maksimum 4 lønnstrinn ned. Man vil stå her til man blir «tatt igjen» av regulativet for denne stillingen. Hvor særlige forhold taler for det, kan ansettelsesmyndigheten gjøre unntak fra 4 års regelen. (jf. LA, 4.4.2)

Ansettelsesmyndigheten skal informere arbeidstaker om denne ordningen hvis en ansatt søker annen lavere lønnet stilling, og gi beskjed til den som utbetaler lønn.

4. Kontroll

5. Referanser

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012

Versjon: 01

Sist endret: