Fellesdel

Avviksmelding

D-1.2 Kvalitetssystemets innhold og oppbygning

DOKUMENT

Innledning

D-1.2

 Kvalitetssytemets innhold og oppbygning

Kvalitetssystemets innhold og oppbygning

Kvalitetssystemet er oppbygd slik at hver avdeling ved hovedkontoret har hvert sitt kapittel hvor de kan legge inn alle sine dokumenter, rutiner og systemer som alle ansatte da får tilgang til. I tillegg har Acta - barn og unge i Normisjon og alle regionene sin inngangsportal hvor de kan opprette sine sider.

Disse kapitlene står på venstre side som en meny, uansett hvor i kvalitetssystemet du beveger deg. Når du trykker på et kapittel i menyen, kommer du til en disposisjon. De linjene som er røde, kan du klikke deg videre inn på. De som ikke er merket rødt, er ennå ikke ferdig publisert.

  Det finnes fem ulike typer sider i kvalitetssystemet:

Noen sider er merket P- for prosedyrer. De beskriver hvordan en skal gå fram for å gjøre en operasjon, for eksempel overføre ferie til neste år.

Noen sider er merket S- for skjema. På disse sidene finner du skjema som skal fylles ut, for eksempel ved søknad om refusjon av utgifter, eller andre ting.

Noen sider er merket M- for mal. Her ligger det en mal for hva som skal være med i denne typen dokumenter, for eksempel mal for arbeidsavtale. Det er for å sikre at dokumenter av visse typer inneholder det som er nødvendig i forhold til lovverket.  .

Noen sider er merket V- for veileder. Dette er ikke en pålagt prosedyre, men en veiledning til hvordan en kan gå fram på en god måte, for eksempel veileder for oppfølging av nyansatte.

Noen sider er merket D – for dokument. Det er beskrivelse eller opplisting av hva som er gjeldende regler på et område, for eksempel regler for velferdspermisjon.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: